L'arribada

de la impremta

a Cervera

1450

Gutemberg
La impremta a Europa va néixer pels volts del 1450 gràcies a Johannes Gutenberg. El seu mèrit va ser la invenció dels tipus mòbils, petites peces de metall que portaven gravades en relleu tota mena de lletres i símbols. Així, si es combinaven adequadament i després s’estampaven amb una premsa, permetien reproduir textos seriadament, d’una manera molt més ràpida i econòmica que no pas la còpia manuscrita.

La tècnica de Gutenberg es va estendre ràpidament per tota l’Europa occidental, i la primera impressió de Catalunya es produí a Barcelona cap al 1473. Tanmateix, no trobem una impremta assentada a Cervera fins gairebé dos segles i mig després, en un context històric molt concret: l’arribada de la Universitat a aquesta ciutat.

Image

Sutra del diamant, imprès xilogràfic que data del 868 dC. Es tracta del llibre imprès més antic que es coneix. (British Museum)

Si bé al continent europeu la impremta no va aparèixer fins al segle XV a l’Àsia oriental aquesta tècnica ja existia des de feia temps. El primer llibre imprès que conservem és d’origen xinès i va ser estampat l’any 868 dC amb unes planxes de fusta.

A banda d’això, en ple segle XIV, els coreans van inventar uns tipus mòbils de metall molt semblants als de Gutenberg.

El primer llibre
imprès a la Segarra

El primer llibre imprès a la Segarra és de l’any 1593 i va ser estampat al castell de Sanaüja. És molt probable que el seu impressor, Noel Baresson, s'hi desplacés temporalment per atendre aquest únic encàrrec. Tot i això hi ha autors que han considerat que aquest “castell de Sanaüja” podria tractar-se en realitat d'una casa de Barcelona.

Sermons dels diumenges
Primer llibre estampat a la Segarra, 1593. (Biblioteca de Catalunya)
Mentre no va existir un taller permanent a Cervera o a la Segarra, sempre que algú volia imprimir un text, havia d’acudir a una ciutat amb impremta, preferentment Barcelona.
Image

Llibre editat per Pere Giscafré, síndic de Cervera, imprès a Barcelona l’any 1634. (Biblioteca de Catalunya)

Triunfo del SAnto Mysterio de la Veracruz

 
 
 


Vista de Cervera amb la portada de les aigües, Juan Muñoz Ruesta, 1716. (Col·lecció particular)

1717

Aquest panorama va canviar a partir del 1717, quan Felip V va suprimir les set universitats que fins aquell moment existien a Catalunya i les va unificar en un únic centre, ubicat a Cervera.

Privilegi 

per imprimir

La nova Universitat necessitava tota mena d’impresos per al seu funcionament intern. Però, a més a més, Felip V li va atorgar, l’any 1718 el privilegi o monopoli per imprimir i vendre una llarga llista de llibres d’ensenyament a Catalunya.
Privilegi d'impremta 01
Privilegi d'impremta 02
Privilegi d'impremta 03

Còpia impresa del privilegi sobre els llibres d’ensenyament que Felip V va concedir a la Universitat de Cervera. (Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona)

Aquest privilegi podia ser una gran font d’ingressos, perquè els llibres que incloïa tenien una demanda constant i es feien servir a totes les escoles del Principat.

Per tal d’explotar-lo, des de la Cort es va instar la Universitat a implantar un taller d’impremta de la seva propietat.


17 de desembre, dia de la primera impressió de la impremta. (Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona)

17

desembre

1721

La impremta va tardar uns quants anys a posar-se en funcionament i no va ser fins al 1721 que es va comprar tot el material necessari i es va fer venir un impressor de Barcelona.

La primera estampació del taller va tenir lloc el 17 de desembre de 1721.

Image
Registre de la primera impressió feta a la impremta de la Universitat de Cervera. (Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona)

Importància editorial de la impremta de Cervera

Amb la introducció de la impremta a Cervera  es va crear un nou centre editorial capaç de satisfer les necessitats de la Universitat i de la ciutat, però també de molts municipis del voltant.

A banda d’això, Cervera havia de convertir-se en el principal centre productor de llibres d’ensenyament de Catalunya.

El segle XVIII va ser una època de creixement del sector tipogràfic català. Quan la impremta de la Universitat de Cervera va obrir les seves portes, només hi havia tres ciutats més amb impremta al Principat: Barcelona, Girona i Manresa. A mitjans de segle ja n'hi havia com a mínim vuit, i l’any 1800 aquest nombre havia crescut a quinze.

Fins al segle XIX, la impremta acadèmica va ser l’única tipografia de Cervera, exceptuant l’interval que va del 1736 al 1744, en el qual va funcionar un segon taller a la ciutat portat per Tomàs Senant, un antic impressor de la Universitat.

Ciutats
amb impremta
el 1721

Ciutats
amb impremta
el 1750

Ciutats
amb impremta
el 1800