Petits

grans

impresos

El principal producte de la impremta de la Universitat de Cervera no van ser pas els llibres. Com passava en la majoria de tipografies catalanes del moment, el gruix de la producció consistia en impresos menors de caràcter utilitari o popular, que eren bastant més ràpids i econòmics d’imprimir i arribaven a un públic molt més ampli.

Impresos per a la Universitat

Gràcies al seu taller, la Universitat va poder imprimir a preu de cost i amb molta rapidesa tots els impresos que necessitava en el seu dia a dia.
Image

Títol de batxiller en filosofia de la Universitat de Cervera sobre pergamí, 1791. (CRAI Biblioteca de Reserva UB)

Calendari de festius del mes d'octubre

Calendari acadèmic amb els dies festius del mes d’octubre de 1752. (Arxiu Comarcal de la Segarra)

Image

Comprovant de matrícula d’un estudiant de la Universitat de Cervera. (Arxiu Comarcal de la Segarra)

Image

Relació de mèrits del catedràtic Ramon Teixidor i de Llaurador, 1746. (Arxiu Comarcal de la Segarra)

Així mateix, la impremta universitària va atendre molts encàrrecs de catedràtics i estudiants:

Dissertacions de catedràtics

Segons els estatuts, els catedràtics estaven obligats a fer cada any una conferència magistral sobre les matèries que impartien. Però, com a alternativa, també podien fer-la per escrit i estampar-la a la impremta acadèmica.

Disertatio de colore furioris

Dissertació de Dret Civil del catedràtic Josep Finestres, 1751. (Arxiu Comarcal de la Segarra)

Disertatio Theologico Moralis

Dissertació de Teologia del catedràtic Joan Rovira, 1755. (Arxiu Comarcal de la Segarra)

Treballs acadèmics dels estudiants

Els mesos d’abril, maig i juny eren una època de molta feina per a la impremta de la Universitat, ja que era quan els estudiants portaven a imprimir els seus treballs finals. El format d’aquests impresos podia ser bastant senzill, però també hi havia qui preferia opcions més extravagants i luxoses.

Invitació a repetició d'estudiant

Invitació de les repeticions acadèmiques d’un estudiant de Cervera, 1804. (Arxiu Comarcal de la Segarra)

Conclusions impreses sobre seda

Conclusions impreses sobre seda, 1828.(Museu de Cervera)

Carta de tesi

Carta de tesi amb un extens gravat calcogràfic dibuixat per Antoni Viladomat. (Museu de Cervera)

Image

Làmina calcogràfica desplegable que apareix en diferents tesis del 1753. La planxa va pertànyer al Col·legi de Sant Bernat de Cervera i va ser encarregada i pagada per un dels seus estudiants. (CRAI Biblioteca de Reserva UB)

Altres impresos

La producció vinculada a la Universitat es complementava amb comandes d’altres institucions de la zona que també necessitaven petits impresos per la seva activitat diària.
Butlleta de comunió

Butlleta de comunió de  l'Església Parroquial de Santa Maria de Cervera, 1776. Certificava que un fidel havia rebut el sagrament de la comunió durant el temps pasqual, quan, segons els preceptes catòlics, és obligatori combregar com a mínim un cop l’any. (Arxiu Comarcal de la Segarra).

Butlleta d'exàmen de la doctrina Cristiana

Butlleta d’examen de la doctrina cristiana. Església Parroquial de Santa Maria de Menàrguens, 1832. Abans del compliment pasqual era habitual sotmetre el fidel a un examen de la doctrina cristiana, i aquestes butlletes servien per acreditar-ne la superació. (Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona)

Image

Entrades per a un ball públic, 1832. (Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona)

Butlleta d'allotjament de soldats

Butlleta d’allotjament de soldats per a la ciutat de Lleida, 1832. Aquestes butlletes servien per gestionar l’allotjament de soldats quan es preveia el seu pas per la població. (Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona)

Image

Llibre de registre de la subdelegació del partit d’Igualada, 1832. A la impremta de la Universitat de Cervera es van imprimir tota mena de llibres de registre. L’exemplar de la imatge servia per deixar constància dels permisos que s’expedien a la demarcació d’Igualada (per a ús d’armes, jocs, venda ambulant...). (Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona)

Així mateix, els impresos religiosos de caràcter popular també gaudien de molt èxit:

Goigs de Nostra Senyora de Santes Masses

Goigs de Nostra Senyora de les Santes Masses, 1804. Els goigs van ser una de les impressions més recurrents de la impremta de la Universitat. S’imprimien per encàrrec de confraries, parròquies o persones devotes i es cantaven en dates assenyalades per lloar verges i sants locals, tant de Cervera com de les poblacions del voltant. (Arxiu Comarcal de la Segarra)

Estampa de Sant Just

Estampa de sant Just, finals del s. XVIII - inicis del XIX. Les estampes eren objectes de veneració religiosa. Podien enganxar-se a les parets, fer-se servir com a punt de llibre i fins i tot portar-se a sobre com si fossin escapularis. (Arxiu Comarcal de la Segarra)