Llibres

d'ensenyament

i falsificacions

El monopoli que la Universitat de Cervera tenia sobre els llibres d’ensenyament es va idear com una possible font d’ingressos per a la institució. A més a més, va ser la principal raó per la qual es va instal·lar la impremta acadèmica. El seu propòsit inicial, però, es va veure frustrat per les múltiples falsificacions de que va ser víctima en tot moment, que van impedir que mai arribés a ser rendible.

Els llibres d'ensenyament

A l’època moderna existien dos tipus de centres educatius: les escoles de primeres lletres i les escoles de gramàtica, i cada una s’associava a uns tipus de llibres concrets:

Escoles de primeres lletres

A les escoles de primeres lletres, els infants aprenien a llegir amb les beceroles i després practicaven la lectura amb impresos de petit format, com ara salms, pelegrins, franselm o llibres de catecisme.

Image
Image
Image
Image
Image

Beceroles impreses a Cervera, 1766. (Arxiu Comarcal de la Segarra)

El Pelegrí era un dels llibres més populars de l’època i agradava molt als minyons per les seves il·lustracions. L'argument gira entorn d’un pelegrí que, en el seu viatge a Roma, es troba amb una ànima del purgatori que li explica la seva història.

Llibre del Pelegrí

Pelegrí imprès a Cervera l’any 1797.
(Biblioteca de Catalunya)

Escoles de gramàtica

Quan els nens ja sabien llegir, escriure i comptar, podien accedir a les escoles de gramàtica, on s’iniciaven en l’estudi de la llengua llatina. Els llibres més utilitzats en aquesta etapa van ser les gramàtiques de Nebrija i Erasme, la sintaxi de Torrella i obres d’autors clàssics com ara Ciceró i Virgili.

Image
Image
Image
Image
Image
Institucions Gramaticals de Nebrija

Primera pàgina d'una gramàtica d’Antonio de Nebrija, De institutione grammaticae, on s’ensenya la primera declinació i la segona, 1770. (Biblioteca Nacional de España)

Tots aquests títols formaven part del privilegi de la Universitat de Cervera i només ella podia imprimir-los i vendre’ls per tot el Principat.
Image

Cartell amb els preu dels llibres de privilegi de la Universitat de Cervera. (Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona)

Falsificacions

La popularitat i l’alta demanda d’aquests impresos van fer que molts impressors es dediquessin a estampar-los il·legalment i els venguessin com si fossin autèntics. Això va perjudicar enormement els interessos de la Universitat, que durant molt temps va veure com els exemplars falsificats circulaven amb molta més facilitat que els seus.

Image

Edicte del capità general de Catalunya instant a l’observança del privilegi de la Universitat de Cervera, 1733. (Arxiu Històric de la UB)

Placa Xilografica Pelegri
Image

Matriu xilogràfica que es va fer servir per falsificar exemplars del Pelegrí (Museu d’Història de la Ciutat de Girona)

Normalment els falsificadors procuraven imitar amb molta precisió les edicions sortides de Cervera. En copiaven el disseny de la portada, el peu d’impremta, el nombre de pàgines…

Edició legal i falsificada d'una gramàtica d'Antoni de Nebrija de l'any 1795.
(Edició legal: Arxiu Comarcal de la Segarra | Edició falsificada: CRAI Biblioteca de Reserva UB)

Però també proliferaven falsificacions totalment inventades, com aquesta doctrina cristiana impresa per una impressora inexistent: Maria Teresa Ibarra.
Dialogos de la doctrina cristiana

Doctrina cristiana de Francesc d’Orriols suposadament impresa per Maria Teresa Ibarra.
(Arxiu Comarcal de la Segarra)