Crèdits

Direcció

Carme Bergés Saura. Museu de Cervera

Comissariat i redacció de textos:

Natàlia Vilà Urriza

Disseny

dseny

Correcció lingüística:

Maite Puig

Organitza:

Image

Amb el suport de:

Image
Image